Online booking

Quan hệ khách hàng

Các nhân viên phụ trách Quan hệ Khách hàng của Mulberry Collection Silk Village luôn có mặt tại sản chờ và sẵn sàng trợ giúp quý khách, từ đặt chỗ ăn tối, giới thiệu các điểm tham quan, vui chơi giải trí cũng như những dịch vụ khác mà quý khách có nhu cầu.

Why book on the official site ?